bezpečná jazda autom

Bezpečná jazda v aute

Auto

Bezpečná jazda autom je dôležitá z veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú vodiča a spolujazdcov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Poznáme niekoľko hlavných dôvodov:

Ochrana zdravia a života –  bezpečná jazda ponúka minimálne riziko dopravných nehôd, ktoré vedú k vážnym zraneniam alebo dokonca úmrtiam.  Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a udržovanie bezpečnej rýchlosti pri jazde pomáha predchádzať nedorozumeniam a kolíziám na cestách.

Zabránenie materiálnych škody – dopravné nehody môžu viesť k značným materiálnym škodám na infraštruktúre a vozidlách.  Bezpečná jazda znižuje pravdepodobnosť kolíziám, incidentom, finančné náklady  na náhradu škody a opravy.

Právne dôsledky – porušenie pravidiel cestnej premávky môže niekedy viesť k právnym trestom, pokutám, postihom a zvýšeným nákladom na poistenie.

Ochrana účastníkov cestnej premávky – bezpečná jazda znižuje riziko ohrozenia cyklistov, chodcov a veľa iných účastníkov bežnej premávky v meste.  Každý vodič má zodpovednosť za všetkých spomenutých účastníkov cestnej premávky.

Dlhodobé udržania dopravy – zodpovedné a bezpečné správanie vodičov na cestách zabezpečuje udržateľnosť komplexnej dopravy. Zahŕňa sa nielen zníženie nehôd, dodržiavanie rýchlostných limitov, ekologický prístup, zníženiu spotreby paliva a menšiemu znečisťovaniu ovzdušia a prírody. Premyslená jazda autom je určite hlavným základom pre ochranu zdravia a života, prevenciu škôd, zabezpečenie kvalitného fungovania cestnej premávky.

Technická kontrola vozidla

Technická kontrola vozidla zabezpečuje celkovú prehliadku rôznych systémov a komponentov vozidla s cieľom poskytnúť, aby automobil bol v dobrom technickom stave a bude sa auto bezpečne používať na verejných komunikáciách.  Postup pri technickej kontrole sa môže rozlišovať závislosti od krajiny a konkrétnych zákonov, ktoré najčastejšie ponúkajú tieto kroky:

Registrácia a dokumentácia – vodič dovezie vozidlo na stanicu technickej kontroly a doloží potrebné doklady ako osvedčenie o evidencií vozidla a doklad o poistení. Vozidlo je potom zaregistrované na kontrolu.

Vizuálna prehliadka – vykoná sa vizuálna prehliadka vozidla, aby skontroloval stav karosérie, stieračov, svetiel, zrkadiel, pneumatík a iných dôležitých komponentov. Kontroluje sa aj stav čelného skla a príslušenstva.

Kontrola náprav a podvozku – vozidlo vojde na vjazdovú rampu, kde odborný pracovník skontroluje stav podvozku, náprav, brzdových komponentov a výfukového systému.  Kontroluje sa aj stav ložísk a zavesenia kolies.   

Kontrola riadenia a bŕzd – brzdový systém je testovaný pomocou špeciálnej techniky, ktorá meria brzdný výkon a rovnomerný brzdný účinok na jednotlivých kolesách.  Nezabúda sa na kontrolu ručnej brzdy. Potom sa kontroluje stav riadenia, riadiaceho mechanizmu  guľových čapov a spojovacích tyčí.

Kontrola elektronického systému a osvetlenia – kontrolujú sa všetky svetlá vozidla, hlavných svetiel, smeroviek, brzdových svetiel a cúvacích svetiel. Kontrola emisie –  vykonáva sa kontrola úrovne výfukových plynov, aby sa zabezpečili predpísane emisné normy.  Nasleduje kontrola interiéru, záver kontroly a vydanie protokolu, nalepenie kontrolnej nálepky.  Celý proces zabezpečuje, že vozidlo je spoľahlivé, bezpečné a splna zákonné požiadavky pre jazdu v cestnej premávke.