vymena čelného skla

Výmena čelného skla

Autodoplnky

Čelné sklo je dôležitou častou každého motorového vozidla, ktoré zabezpečuje komfort, bezpečnosť, funkčnosť vodiča a cestujúcich. Dôležité je udržiavať čelné sklo v dobrom stave.  Potrebujeme sklo pravidelne čistiť, aby sa zachovala bezpečnosť a účinnosť.  Predné sklo na aute slúži dôležitým účelom:

Optická funkcia – čelné sklo poskytuje čistý výhľad vodičovi na cestu a okolie.  Musí sa udržiavať čisté bez škvŕn, aby sa minimalizovalo riziko zlého videnia.

Podpora bezpečnosti – sklo obsahuje rôzne funkcie a technológie, ako senzory svetla a dažďa, kamery pre asistenčné služby.  Kamerové systémy  pomáhajú pri varovaní pred nárazom a rozpoznávaním jazdných pruhov.

Ochrana pred úlomkami – vyrobené z bezpečnostného skla, ktoré je navrhnuté v prípade nárazu, aby sa rozbilo iba na malé bezpečné častice. Potom sa minimalizuje riziko zranenia vodiča a cestujúcich počas jazdy úlomkami skla.

Poveternostné vplyvy – čelné sklo chráni cestujúcich a šoféra pred rôznymi poveternostnými vplyvmi ako vietor, sneh, dážď, hmyz a iné prírodné faktory.  Zabezpečuje, aby prírodné faktory nevnikli do auta a neovplyvnili bezpečie všetkých cestujúcich.

Štruktúrna integrita vozidla – zabezpečuje určitú mieru pevnosti vozidla a štrukturálnu stabilitu. Udržiava celkovú integritu karosérie vozidla a zabraňuje deformácie pri náraze.

Kedy meníme čelné sklo?

Výmena čelného skla na aute môže byť nevyhnutná z veľa dôvodov. Je veľa faktorov, kedy potrebujete vymeniť čelné sklo:

Poškodenie alebo prasknutie – ak máte na čelnom skle trhlinu, prasklinu alebo iné poškodenie, ktoré ovplyvňuje vašu schopnosť vidieť cestu počas jazdy, musíte okamžite vymeniť sklo.  Poškodené sklo môže byť nebezpečné a v niektorých krajinách môžete dostať vysoké pokuty. Prasknutie alebo poškodenie môže výrazne ovplyvniť vašu bezpečnosť a viditeľnosť.

Opotrebované tesnenie – tesnenie okolo čelného skla zabezpečuje, zabraňuje vniknutiu vody a ostatných prírodných prvkov vniknutiu do interiéru auta.  V prípade poškodeného alebo opotrebeného tesnenia môže voda vniknúť do vozidla a poškodiť interiér alebo elektrické jednotky.

Technické problémy so senzormi a kamerami – vozidlo vybavené rôznymi kamerami a senzormi umiestnenými na čelnom skle, ak spomenuté zariadenia nefungujú správne alebo s poruchami, bude treba možno vymeniť aj čelné sklo. Poškodenie slnečným žiarením – poškodené čelné sklo odrazom slnečného žiarenia alebo chemickými látkami, môže znížiť bezpečnosť a optickú kvalitu jazdy vozidla v premávke.  Výmenu čelného skla vždy dajte iba odbornému pracovníkovi, ktorý má kvalitné skúsenosti.  Neprofesionálna výmena môže ovplyvniť bezpečnosť vozidla.

Ako nastane poškodenie čelného skla?

Poškodenie čelného skla vozidla môže nastáť z veľa dôvodov a situácií.  Opíšeme si niekoľko bežných situácií poškodenia čelného skla:

Mechanické poškodenia – poškodenie mechanickým tlakom, ako náraz ťažkého predmetu alebo padajúceho stromu.

Havárie a zrážky – dopravné nehody ako zrážky alebo havárie môžu zapríčiniť prasknutie, poškodenie čelného skla.

Chemické znečistenie – silné čistiace prostriedky alebo chemikálie na údržbu ciest, môžu poškodiť sklo v prípade usadenia a znečistenia.  Ďalšie poškodenie môže nastáť pri náraze kamienka alebo iných ostrých predmetov, tepelné zmeny, starom a opotrebenom skle.   Čelné sklo je navrhnuté, aby odolalo mnohým faktorom a zabezpečovalo ochranu vodiča a cestujúcich. Musíte sa strať o svoje vozidlo tak , aby sa minimalizovalo riziko poškodenia čelného skla.