autoumyvareň

Riešenie pre autoumyvárne

Auto

V poslednej dobe majú autoumyvárne veľký problém s dostupnosťou servisu a náhradných dielov. Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo je slabá dostupnosť náhradných dielov a servisu:

Špecifikácia modelov – autoumyvárne sú vyrobené rôznymi výrobcami s veľa špecifikáciami a modelmi. Jednotlivé modely sa líšia svojimi technickými parametrami, preto môže byť náročné vyrobiť univerzálne diely, ktoré by vyhovovali všetkým druhom autoumyvární. 

Nízka konkurencia – poznáme len niekoľko spoločností, ktoré vyrábajú autoumyvárne alebo náhradné diely, kde môže viesť k obmedzeným možnostiam výberu pre prevádzkovateľov autoumyvární a zvýšenie ceny náhradných dielov alebo servisu. 

Vysoké náklady na skladovanie – skladovanie náhradných dielov pre rôzne typy autoumyvární môže byť veľmi nákladne. Výrobcovia a predajcovia sú v niektorých prípadoch opatrní, lebo sa obávajú malého a neexistujúceho dostatočného dopytu.

Obmedzená distribučná sieť – výrobcovia a predajcovia nemajú vybudované distribučné siete alebo pobočky v rôznych oblastiach segmentu.  Staršie modely sú nahradzované novými, zmena môže vytvoriť problém s dostupnosťou náhradných dielov pre staršie autoumyvárne. 

Náhradné diely

Autoumyvárne majú problémy s náhradnými dielmi z niekoľkých dôvodov:

Kvalita náhradných dielov – čelia s problémom získavania kvalitných náhradných dielov. Ak sú diely nízkej kvality alebo nie sú kompatibilné s konkrétnym typom vybavenia, môže dochádzať k častým výpadkom a poruchám.

Intenzívne používanie a opotrebenie – autoumyvárne sú prevádzkované takmer nepretržite, čo vedie k intenzívnemu opotrebeniu vybavenia a náhradných dielov. Rýchle opotrebovanie môže vyžadovať častejšiu výmenu dielov, potom môžu vznikať problémy so zásobovaním.

Veľká konkurencia – v odvetví existuje veľa konkurencie, ktorá núti prevádzkovateľov autoumyvární udržiavať náklady na minimálnej úrovni. Niekedy vedie nákupu lacných ale menej spoľahlivých náhradných dielov.

Rýchly technologický pokrok – autoumyvárne často používajú moderné inovácie a technológie. Neúprosný technologický pokrok spôsobuje, že staršie diely sa prestanú vyrábať alebo sú zastaralé. Potom sa komplikuje ich získanie a kupovanie.

Servis

Autoumyvárne čelia rôznym problémom so servisom z viacerých príčin:

Nízka údržba – pri vysokých nákladoch na prevádzku a konkurenciu sa veľa autoumyvární snaží minimalizovať náklady na údržbu. Nedostatočná údržba môže viesť k zohršovaniu stavu vybavenia a zvyšuje riziko porúch.

Odborný personál – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami v oblasti servisu autoumyvární môže viesť k problémom s riešením porúch. Bez servisného personálu alebo technika môže byť oprava porúch nedostatočná.

Komplexná technológia – využívajú pokročilú automatizáciu a technológie. Pokiaľ technický personal nemá dostatočné skúsenosti s novou technológiou alebo nezíska dostatočnú odbornú skúsenosť, môže spôsobiť problémy  pri oprave a diagnostike.  Pre efektívny servis je dôležité mať prístup k údržbe a spolupracovať s kvalitným dodávateľom.