základne druhy motorov 2

Základné druhy motorov

Autodoplnky

Motory môžeme rozdeliť podľa použitia a vlastností.  Najznámejšie sú vznetový a zážihový motor, ale do popredia sa dostáva plynový motor, elektromotor a hybrid.

Zážihový motor

Piestový spaľovací motor, ktorý spaľuje hlavne benzín. Využíva tepelnú energiu, ktorú zamieňa na mechanickú energiu.  Tepelná energia sa zabezpečuje pomocou benzínu na teplo pomocou spaľovacieho cyklu. Všetko vykonáva pomocou iskry vo sviečke a zapálením palivovej zmesi. Pri spaľovaní nastáva zvýšenie tlaku a teploty, ktoré následne pôsobia na piesty motora. Piesty premieňajú zvýšenú energiu na mechanický pohon motora.  Zážihový motor môže byť štvortaktný a dvojtaktný.

Vznetový motor

Vznetový motor pracuje na rovnakom princípe ako zážihový motor, ale pri spaľovaní palivovej zmesi používa naftu. Jediným rozdielom medzi vznetovým a zážihovým motorom je že vznetový motor nasáva do valcov čistý vzduch, kde po stačení, nahriatí sa vstrekne nafta. Naftový motor mal do nedávna výhodu lacnejšieho paliva.  Dnes je skutočnosť iná, nafta je drahšia ako benzín.

Plynový motor

Motor plynový môžeme zaradiť medzi zážihové motory, lebo pracujú na podobnom princípe a pri spaľovaní palivovej zmesi využíva naftu. Plynový motor zabezpečuje skladovanie a prepravu v stlačeného plynu v nádobách. Na rozdiel od ostatných motorov má plynový motor uzatvárací a plniaci ventil.

Elektromotor a hybrid

Elektromotor patrí medzi elektrické zariadenia, ktoré zabezpečujú premenu elektrického prúdu na mechanický pohon. Hybrid je kombinácia spojenia medzi elektromotorom a spaľovacím motorom. Zaujímavý je elektromotor 1400 ot alebo elektromotory ie2, ie3, ie4 pre výborný pomer ceny a kvality. Pri veľa typoch elektromotorov nesmieme zabudnúť na frekvenčné meniče 400V. Elektromotory môžu byt poháňane jednosmerným a striedavým prúdom. Hlavnou výhodou jednosmerných motorov je praktické a jednoduché použitie, možnosti použitia ľubovoľných otáčok motora. Nesmieme zabudnúť, že každý elektromotor má svoje limity a špecifické použitia.